SKŁAD PODKARPACKIEGO ZESPOŁU POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO


(kadencja 2019-2023)
Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko
1 mgr inż. Maria Kozioł - przewodnicząca WZ PDO Emeryt, była dyrektor SDOO w Przecławiu Ekspert
2 prof. zw. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro - zastępca przewodniczącego WZ PDO Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Roślinnej Kierownik Katedry
3 dr inż. Michał Noworól - zastępca przewodniczącego WZ PDO Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Główny specjalista
4 dr hab. inż. prof. nadzw. Paweł K. Bereś Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie Kierownik Stacji
5 mgr Tomasz Chrabąszcz Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Mielec
Kierownik Oddziału
6 mgr inż. Andrzej Dobrowolski Gospodarstwo Rolne w Zadąbrowiu Właściciel gospodarstwa
7 dr. Adam Gleń DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni Przedstawiciel regionalny
8 Henryk Goraj Samorząd Powiatu Lubaczowskiego Członek Rady Powiatu
9 mgr inż. Łukasz Homa Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Gospodarstwa Mikulice Kierownik Gospodarstwa
10 Teresa Jołda Podkarpacka Izba Rolnicza Delegat na Walne Zgromadzenie PIR
11 mgr inż. Marek Kolb Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli Kierownik Zakładu
12 mgr inż. Władysław Kołodziej Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie Prezes Zarządu
13 mgr inż. Zbigniew Krysa Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Zastępca Dyrektora
14 mgr inż. Krzysztof Ochmański Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie Kierownik Zakładu
15 dr inż. Piotr Pszczółkowski Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Inspektor COBORU
16 mgr inż. Bogdan Sadura Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR Przedstawiciel regionalny
17 mgr inż. Mariusz Sagan Syngenta Polska Sp. z o.o. Przedstawiciel regionalny
18 mgr Aurelia Simińska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Rzeszowie
Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego
19 mgr inż. Katarzyna Sitek Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Główny specjalista ds. produkcji roślinnej
20 mgr inż. Dorota Sitek-Cach Bayer Crop Scence, Bayer Sp. z o. o. Doradca techniczno-handlowy
21 Wojciech Słowik Urząd Gminy Świlcz Sekretarz gminy
22 mgr inż. Marta Spytek Saaten Union Polska Sp. z o.o. Doradca regionalny
23 inż. Józef Szajna Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krośnie Prezes
24 mgr Paweł Szepelak Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Oddział Zamiejscowy Ożańsk
Specjalista ds. produkcji roślinnej
Sekretarz Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr Mirosław Helowicz (SDOO w Przecławiu)