ZDOO SKOŁOSZÓW

Położenie geograficzne:
Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie

ul. Piłsudskiego 837-716  Orły
powiat Jarosław , województwo  podkarpackie

tel. i faks 16 671 26 10
email zdoo.skoloszow@coboru.pl
 
kierownik ZDOO Skołoszów
mgr inż Krzysztof Ochmański
 
φ = 49o53´, λ = 22o44´, H = 230 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 73,15 ha, w tym płodozmian doświadczalny 71,04 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo odbry, pszenny dobry
Klasy bonitacji gleb: I - IVa
Średnia temperatura roczna: 8,4oC
Roczna suma opadów: 624 mm