WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH
 
Rok:  
 
Pszenżyto ozime 2020
 
WSTĘPNE WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH
 
Rok:  
 
Jęczmień ozimy 2020
Rzepak ozimy 2020
Żyto ozime 2020
Pszenica zwyczajna ozima 2020
Pszenica zwyczajna 2020 opóźniony termin siewu
 
INNE PUBLIKACJE
 
Rok:  
 
Plonowanie w polsce południowo - wschodniej