SDOO PRZECŁAW

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu

ul. Podzamcze 239-320  Przecław
powiat Mielec , województwo  podkarpackie

tel. 17 581 31 94
faks 17 581 31 77
email sdoo.przeclaw@coboru.pl
 
Dyrektor SDOO Przecław
mgr inż. Maria Kozioł
 
Położenie geograficzne:
φ = 50o11´, λ = 21o29´, H = 185 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 181,5 ha, w tym płodozmian doświadczalny 106,1 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: pszenny bardzo dobry, pszenny dobry, pszenny wadliwy, żytni bardzo dobry, żytni dobry, żytni słaby
Klasy bonitacji gleb: II do VI
Średnia temperatura roczna: 8,4oC
Roczna suma opadów: 673 mm
 
Zakres badań

Działalność: prowadzenie doświadczeń odmianowych WGO z roślinami rolniczymi i warzywnymi a także OWT z kukurydzą i soją. Na gruntach które nie są zajmowane pod doświadczenia prowadzi się produkcje rolną.

Badane gatunki roślin: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies, rzepak ozimy i jary, kukurydza na ziarno i na zielonkę, ziemniaki (średniowczesne, średniopóźne i późne), bobik na nasiona, soja na nasiona, marchew jadalna, ogórek, papryka, fasola szparagowa i na suche nasiona i inne.