Stacja Doświadczalna Oceny Odmian
w Przecławiu


39-320 Przecław
ul.Podzamcze 2
pow. Mielec
woj. podkarpackie

tel.:    17 581 31 94
faks:   17 581 31 77
email: sdoo.przeclaw@coboru.pl
 


WYDARZENIA
   
04.10.2020 r. Realizacja projektu pt. „Wspieranie rozwoju podkarpackiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy w ramach Dnia Pola 2020”
27.08.2020 r. Wizytacja inspektorów WIORIN w winnicy ZDOO Skołoszów
25.08.2020 r. Dzień soi
20.08.2020 r. Dzień winorośli
21.07.2020 r. Wizytacja pracowników PODR z Ropczyc
23.06.2020 r. Posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
06.2020 r. Dni pola w SDOO ZDOO w czerwcu 2020 r.
28.01.2020 r. II posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
27.11.2019 r. Szkolenie z doboru odmian soi i uprawy w ramach Inicjatywy Bialkowej COBORU
20.08.2019 r. Dzień soi
18.08.2019 r. Dożynki Gminy Przecław
01.08.2019 r. Spotkanie warzywne
10-12.07.2019 r. Szkolenie doradców PODR
30.06.2019 r. Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Dukli
27-28.06.2019 r. Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Skołoszowie
26.06.2019 r. Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu
24.06.2019 r. Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w w Nowym Lublińcu
10.06.2019 r. Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
28.01.2019 r. VIII Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
Archiwum