V Krajowe Dni Pola w Boguchwale


W dniach 14-16 czerwca 2024 r. odbyły się „ V Krajowe Dni Pola w Boguchwale”. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu była jednym z wystawców.

Podczas Dni Pola prezentowane były wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, prowadzono doradztwo względem doboru odmian jak również z zakresu uprawy i agrotechniki roślin rolniczych. W Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale prezentowano poletka doświadczalne ze zbożami z Listy Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa Podkarpackiego.

PODR w Boguchwale posiada szereg doświadczeń które prowadzi w ramach współpracy przy opracowywaniu wyników PDO. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się maszyny rolnicze które zostały dostarczone ze stacji w Przecławiu na teren wystawienniczy.

SDOO Przecław dostarczyło kombajn poletkowy jak również siewnik do doświadczeń z kukurydzą i burakiem cukrowym.Namiot wystawienniczy Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu
Wejście na poletka doświadczalne Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Wejście na poletka doświadczalne Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
Siewnik poletkowy do kukurydzy i buraka cukrowego prezentowany dla zwiedzających
Wystawa przygotowana przez SDOO Przecław