STRUKTURA ORGANIZACYJNA


  • Dyrektor SDOO w Przecławiu
  • Dział finansowo-księgowy
  • Dział gospodarczy w Przecławiu
  • Dział administracyjno-organizacyjny w Przecławiu
  • Dział badawczo-doświadczalny Przecławiu
  • ZDOO w Dukli
  • ZDOO w Nowy Lubliniec
  • ZDOO w Skołoszowie