X posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 24 stycznia 2024 roku na terenie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się dziewiąte posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kadencji 2019-2024. Kadencja członków Zespołu Wojewódzkiego PDO, zgodnie z decyzją podjętą przez członków Krajowego Zespołu Koordynacyjnego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego została przedłużona na rok 2024.

Głównym celem posiedzenia było ustalenie „ List odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego” ( LOZ ) na rok 2024 jak również ustalenie planu badań, liczby i lokalizacji doświadczeń w 2024 roku w województwie oraz ustalenie doboru odmian z roślinami jarymi.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu dziękuje Dyrektorowi i Specjalistom PODR w Boguchwale za organizację posiedzenia PDO.omawianie prezentacji dotyczącej Listy odmian zalecanych
omawianie wniosków zmiany doboru przez członków zespołu