Letnie posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego


W dniu 29 czerwca 2023 r. odbyło się letnie posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w SDOO Przecław.

Pierwsza część posiedzenia miała miejsce w lokalu „RED ROSE” w Przecławiu. Celem posiedzenia było ustalenie lokalizacji doświadczeń PDO oraz ustaleniu doborów odmian do tych doświadczeń dla roślin ozimych i wieloletnich na sezon 2023/2024. W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Zespołu jak i zaproszeni goście. Dyrektor Stacji wraz z kierownikami poszczególnych zakładów omówił wyniki odmian z doświadczeń PDO znajdujących się w badaniach na terenie naszego województwa. W szczególności więcej czasu zostało poświęcone odmianom nowozarejestrowanym. Inspektor COBORU przedstawił krótką prezentację na ten temat. Oprócz wyników z punktów badawczych na Podkarpaciu omówiono również kilka doświadczeń z województw ościennych, jak również udział odmian w kwalifikacji polowej plantacji nasiennych w skali kraju.

Druga część posiedzenia odbyła się na poletkach badawczych w SDOO Przecław a w szczególności na doświadczeniach ekologicznych. Doświadczenia te są prowadzone drugi rok w naszej lokalizacji gdzie presja w tym sezonie ze strony chwastów jak i chorób występowała w sposób umiarkowany biorąc pod uwagę brak zabiegów chemicznych.

Dyrekcja SDOO w Przecławiu dziękuję wszystkim za udział w posiedzeniu.dyskusja w sprawie ustalenia doborów odmian
omawianie wyników odmian z doświadczeń PDO