Dzień Pola w Przecławiu


W Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu w dniu 20 czerwca 2023r. odbył się ,,Dzień Pola” pod nazwą ,,Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej ‘’. W spotkaniu brali udział rolnicy zarówno z powiatu mieleckiego jak i powiatów ościennych. Zawitało do nas dwie większe zorganizowane grupy, jak również rolnicy indywidualni. Główną częścią „Dnia Pola” było zwiedzanie doświadczeń - w szczególności poświęconych Porejestrowemu Doświadczalnictwu Odmianowemu, gdzie można było zobaczyć podpisane odmiany, których wyniki są przedstawiane w corocznych publikacjach wydawanych przez SDOO Przecław.

Omówione zostały szczególnie odmiany znajdujące się na Listach Odmian Zalecanych do uprawy w naszym województwie. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się odmiany zbóż ozimych jak również rośliny bobowate. Ciekawość wzbudziły doświadczenia ekologiczne, które pomimo braku stosowania herbicydów nie były w znacznym stopniu zachwaszczone. Część zwłaszcza mniejszych rolników była zainteresowana roślinami warzywnymi do użytku przydomowego, w szczególności doświadczeniami z ogórkiem i papryką. W Dniach Pola uczestniczyło również dwoje wystawców: PUH „ Chemirol”, która posiada doświadczenie łanowe w naszej Stacji i IGP Polska. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali tematyczne materiały przygotowane przez COBORU , SDOO i ZDOO.rozmowy rolników po zakończeniu wizytacji poletek doświadczalnych
poczęstunek zgromadzonych rolników w SDOO Przecław