Dzień Pola w Dukli


W niedzielę 18 czerwca 2023 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Dukli odbyło się spotkanie pod nazwą „ Dzień Pola, Odmiana – najważniejszy element podnoszenia opłacalności produkcji roślinnej” w. Pogoda była niesprzyjająca, z uwagi na deszcz i okresowo przechodzące burze co utrudniało obserwacje poletek doświadczalnych. Rolnicy, którzy pojawili się indywidualnie mogli nabyć wiedzę o odmianach uprawianych zarówno w ZDOO Dukla, w innych ZDOO oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu.

Najszerzej omawianymi gatunkami roślin były zboża. Uwagę zgromadzonych przyciągały również doświadczenia wieloletnie z trawami. Omawiane były głównie odmiany z LOZ ( list odmian zalecanych ) na terenie naszego województwa, szczególnie te które dobrze plonowały w specyficznych warunkach klimatycznych jak i glebowych znajdujących się w ZDOO Dukla. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali tematyczne materiały przygotowane przez COBORU, SDOO i ZDOO.obserwacja roślin bobowatych
doświadczenia z grochem
wizytacja doświadczeń ze zbożami