Dzień pola
 ,,Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi”. ,,Zaufaj nowym odmianom”

W dniu 24 czerwca 2021 r. na polach doświadczalnych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbywały się spotkania z użytkownikami odmian w ramach Dni Pola, który w tym roku poświęcony był przede wszystkim roślinom bobowatym grubonasiennym i soi, jak również odmianom z LOZ. W związku z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami istniała możliwość w dniach 21 do 25 czerwca 2021r. indywidualnych wizytacji pól doświadczalnych, po uprzednim uzgodnieniu ze specjalistami i ta okazja została wykorzystana. Wśród uczestników byli głównie terenowi doradcy PODR okolic Radomyśla i Kolbuszowej, rolnicy i przedstawiciele firm hodowlano nasiennych , w sumie ok. 50 osób. Na polach doświadczalnych prezentowano odmiany rekomendowane na LOZ i nowo zarejestrowane, głównie zbóż i roślin bobowatych grubonasiennych a także ziemniaka i warzyw. Z uwagi na bardzo trudne warunki polowe, bardzo upalne dni, które towarzyszyły imprezie, dla uczestników spotkania została przygotowana prezentacja pt. ,,Prawidłowa agrotechnika uprawy zbóż”, którą przedstawiał Pan Adam Mazur – kierownik Działu Badawczo Doświadczalnego. Na poletkach doświadczalnych uczestnicy mogli zobaczyć wpływ suszy na odmiany , ich reakcję na niedobór opadów. Była to okazja do zobaczenia odmian lepiej radzących sobie w tych trudnych warunkach braku opadów. Uczestnicy otrzymali materiały tematyczne przygotowane przez COBORU i SDOO w Przecławiu oraz Firmy Bayer, AgroYoumis, Danko.

 Na pierwszym zdjęciu  uczestnicy oglądają odmiany grochu na doświadczeniu PDO


Na drugim  zdjęciu rolnicy wysłuchują na Sali konferencyjnej tematycznej prelekcji