Dzień pola

W dniach 14-18 czerwca 2021 r. na polach Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Dukli odbywały się spotkania z rolnikami i terenowymi doradcami PODR w ramach Dni Pola, który w tym roku poświęcony był głównie uprawie roślin bobowatych grubonasiennych i soi i odmianom z ,, Listy Odmian Zalecanych /LOZ”. W związku z pandemią i wynikającymi z niej ograniczeniami udział w spotkaniach był ograniczony do porad na polach doświadczalnych. W trakcie spotkań prezentowano kolekcję odmian roślin bobowatych z LZO woj. Podkarpackiego, omawiano agrotechnikę roślin wysokobiałkowych, zbożowych i traw pastewnych. W ,,Dniach pola” uczestniczyli również uczniowie szkoły podstawowej, którzy mgli zapoznać się z pracą rolnika, zobaczyć rośliny uprane przez rolników.

Imprezę obsługiwali : Marek Kolb – Kierownik ZDOO w Dukli i , Anna Durał – specjalista ZDOO w Dukli.

Na zdjęciu wycieczka dzieci podczas prelekcji przy poletkach doswiadczalnych.