Posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/

Dnia 28 stycznia 2021 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu miało miejsce posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/. Posiedzenie odbyło się w reżimie sanitarnym. W bieżącym roku z uwagi na panującą ograniczenia epidemiologiczne i ich przestrzeganie, tradycyjne posiedzenie zimowe Zespołu Wojewódzkiego PDO miało charakter korespondencyjny. Wszyscy Członkowie Zespołu po przeanalizowaniu wyników doświadczeń mieli możliwość wypełnienia ankiet dotyczących LOZ i doborów odmian do doświadczeń z roślinami jarymi.. Prezydium Zespołu po przeanalizowaniu ankiet otrzymanych od Członków Zespołu w obecności Specjalistów podjęło ostateczne decyzje dotyczące ,,List odmian zalecanych do uprawy dla województwa podkarpackiego na 2021 rok” (LOZ) oraz przyjęło dobory do doświadczeń wojewódzkich PDO z roślinami jarymi.

Informacje o odmianach zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego można znaleźć na stronie internetowej https://przeclaw.coboru.gov.pl, w zakładce LZO bądź na miejscu w SDOO Przecław, ZDOO: Dukla, Nowy Lubliniec i Skołoszów. Zachęcamy przed zakupem materiału siewnego do analizy wyników porejestrowych doświadczeń odmianowych.

 Na zdjęciu Sala konferencyjna SDOO Przecław , przy stole Prezydium Zespołu PDO dyskutuje nad LOZ.


Na zdjęciu Sala konferencyjna SDOO Przecław , prezydium Zespołu przegląda ankiety, specjaliści omawiają wyniki doswiadczeń