Realizacja projektu pt. „Wspieranie rozwoju podkarpackiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy w ramach Dnia Pola 2020”

W dniu 4 października 2020 r. na polu doświadczalnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego będzie realizowana operacja pt. „Wspieranie rozwoju podkarpackiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy w ramach Dnia Pola 2020”.

Partnerem wiodącym jest Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale, a dodatkowymi partnerami KSOW są: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Produkcji Roślinnej, Instytutu Ochrony Roślin.

Celem operacji jest zapewnienie rolnikom z województwa podkarpackiego możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu produkcji roślinnej z wykorzystaniem dorobku naukowego instytutów naukowo-badawczych i szkolnictwa wyższego. Operacja stworzy możliwość do uzyskania wszechstronnego doradztwa dotyczącego merytorycznych, prawnych, technicznych, technologicznych i finansowych aspektów funkcjonowania gospodarstwa.