Wizytacja inspektorów WIORIN w winnicy ZDOO Skołoszów

W dniu 27 sierpnia 2020 roku w ZDOO Skołoszów inspektorzy Wojewódzkich Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa /WIORIN/ z Oddziałów Rzeszów, Kraków i Kielce wizytowali doświadczenie z odmianami winorośli. Wizytacja ta była kontynuacja ,,Dnia otwartego winorośli”, dla której wyznaczono dodatkowo termin mając na uwadze i bezpieczeństwo pracowników i uczestników w związku ze stanem epidemii.

. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z badanymi odmianami , z wynikami plonowania odmian w doświadczeniu , nawożeniem , ochroną chemiczną , ochroną przed ptakami , pielęgnacją i cięciem winorośli , wyprowadzaniem guyota i latorośli, cechami charakterystycznymi odmian jak: kolor jagód ,siła wzrostu ,odporność na choroby i szkodniki, zawartością cukru w jagodach , wielkością gron, reakcją na suszę i przymrozki , wczesnością odmian. Całość problematyki przedstawił wizytującym Pan mgr inż. Krzysztof Ochmański – kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Skołoszowie. W trakcie spotkania było bardzo wiele pytań. Dotyczyły one również tematów zakładania winnicy , wykonania rusztowań , rozłożenia drutów , odciągów ,wykładania maty zabezpieczającej przed chwastami .

Realizowane doświadczenie jest finansowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.