Dzień soi

W dniu 25 sierpnia 2020 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu odbył się po raz czwarty „Dzień Soi”. Celem spotkania była popularyzacja uprawy tego gatunku w województwie oraz przedstawienie wyników badań z odmianami soi, prowadzonymi przez SDOO w Przecławiu w ramach tzw. Inicjatywy Białkowej COBORU.

Z względu na trwający stan epidemii w kraju imprezę ograniczono do pola doświadczalnego. W ,,Dniu Soi” udział wzięli doradcy rolni , licznie rolnicy przedstawiciele firm hodowlano nasiennych i nawozowej Timac Agro, łącznie około 60 osób. Uczestnicy mieli okazję do obejrzenia kilkudziesięciu odmian soi, które były mocno zróżnicowane w zakresie wczesności dojrzewania i wylegania. Obecny sezon wegetacyjny jest mniej sprzyjający dla rozwoju soi niż w latach poprzednich. Warunki pogodowe tj. chłodna wiosna i utrzymująca się głęboka susza w lipcu i pierwszej połowie sierpnia przyczyniły się do słabszego ostrączenia roślin. Szczególnie ucierpiały odmiany wczesne. Prezentację odmian na poletkach doświadczalnych, porady z zakresu technologii uprawy soi prowadzili : Maria Kozioł – Dyrektor SDOO w Przecławiu, Adam Mazur – Kierownik Działu Badawczo Doświadczalnego i Mirosław Helowicz – specjalista SDOO Przecław.

Dyrekcja SDOO w Przecławiu składa serdeczne podziękowania Doradcom PODR z Rejonów Kolbuszowej i Mielca za zorganizowanie przyjazdu rolników.