Wizytacja pracowników PODR z Ropczyc

Dnia 21 lipca br. Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu odwiedzili pracownicy Biura Powiatowego Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z Ropczyc wraz z rolnikami. Celem wizytacji było szkolenie z zakresu doboru odmian zbóż oimych i jarych, roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz technologia uprawy tych gatunków. Z uwagi na reżim sanitarny szkolenie ograniczono do prezentacji odmian na poletkach doświadczalnych prowadzonych w ramach PDO i Inicjatywy Białkowej COBORU

W trakcie szkolenia specjaliści wskazali odmiany rekomendowane dla województwa podkarpackiego w doświadczeniach i na poletkach demonstracyjnych z roślinami bobowatymi i soją.