Posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 23 czerwca 2020 roku w siedzibie SDOO w Przecławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/. W związku ze stanem epidemii Covid19, posiedzenie Zespołu PDO miało charakter korespondencyjny (Zarządzenie nr 13 Dyrektora COBORU z dnia 22 maja 2020r.). Prezydium Zespołu zebrało się celem przeanalizowania wniosków złożonych przez Członków Zespołu i podjęciu ostatecznych decyzji. W czasie posiedzenia zespołu został ustalony plan doświadczeń na rok 2021 jak również zostały przyjęte dobory odmian do doświadczeń z roślinami ozimymi.

W drugiej części spotkania Prezydium Zespołu wizytowało doświadczenia PDO na polach doświadczalnych SDOO.