Dni pola w SDOOZDOO w czerwcu 2020 r.

W miesiącu czerwcu odbywały się w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu i Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian w: Dukli , Nowym Lublińcu i Skołoszowie ,,Dni pola”. Z uwagi na panujący stan zagrożenia epidemią związaną z koronowirusem spotkania ograniczono do wizyt na polach doświadczalnych i porad indywidualnych czy grupowych. Tematami wiodącymi podczas tegorocznych ,,Dni pola’’ były ,,Inicjatywa białkowa COBORU” i ,,Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin”, dlatego szczególną uwagę poświęcono roślinom bobowatym grubonasiennym i soi oraz odporności roślin na choroby.

,,Dni pola” odbyły się w dniach:

14 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Dukli,
15 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Nowym Lublińcu
19 czerwca w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Skołoszowie
23 czerwca w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu

Specjaliści Stacji/Zakładów byli do dyspozycji rolników, przedstawicieli firm hodowlanych i nasiennych nie tylko w terminach odbywajacych się ,,Dni pól’’ ale również w innych dniach. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć doświadczenia odmianowo-agrotechniczne ze zbożami, bobowatymi grubonasiennymi i soją oraz kolekcję wszystkich odmian bobowatych grubonasiennych i soi, wpisanych na ,,Listę odmian zalecanych w województwie podkarpackim w roku 2020”. Zaprezentowane zostały także pozostałe doświadczenia z innymi gatunkami wykonywanymi w ramach ,,Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego” z uwzględnieniem odmian rekomendowanych w województwie.