ZDOO NOWY LUBLINIEC

Adres:
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu

ul. Doświadczalna 437-611  Cieszanów
powiat Lubaczów , województwo  podkarpackie

tel. i faks 16 631 10 50
email zdoo.nowylubliniec@coboru.pl
 
kierownik ZDOO Nowy Lubliniec
Krzysztof Springer
 
Położenie geograficzne:
φ = 50o16´, λ = 23o06´, H = 217 m n.p.m.
 
Warunki klimatyczno-glebowe:
Powierzchnia ogółem 38,45 ha, w tym płodozmian doświadczalny 37,07 ha.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb: żytni bardzo dobry, żytni dobry
Klasy bonitacji gleb: IVa - V
Średnia temperatura roczna: 8,0oC
Roczna suma opadów: 659 mm