Skład
Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego
(kadencja 2019-2023)

Lp. Tytuł Imię i nazwisko Instytucja Stanowisko

1

mgr inż.

Maria Kozioł - przewodnicząca WZ PDO

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu

Dyrektor

2

prof. zw. dr hab.

Dorota Bobrecka-Jamro - zastępca przewodniczącego WZ PDO

Uniwersytet Rzeszowski,

Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Produkcji Roślinnej

Kierownik Katedry

3

Dr inż.

Michał Noworól - zastępca przewodniczącego WZ PDO

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale,

Główny specjalista

4

dr hab. inż. prof. nadzw.

Paweł K. Bereś

Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu, Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie

Kierownik Stacji

5

mgr

Tomasz Chrabąszcz

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Oddział Mielec

Kierownik Oddziału

6

Robert Ciejka

Podkarpacka Izba Rolnicza

Członek Rady Powiatu PIR w Mielcu

7

mgr inż.

Andrzej Dobrowolski

Gospodarstwo Rolne w Zadąbrowiu

Właściciel gospodarstwa

8

dr.

Adam Gleń

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni

Przedstawiciel regionalny

9

Henryk Goraj

Samorząd Powiatu Lubaczowskiego

Członek Rady Powiatu

10

mgr inż.

Łukasz Homa

Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. Gospodarstwa Mikulice

Kierownik Gospodarstwa

11

Teresa Jołda

Podkarpacka Izba Rolnicza

Delegat na Walne Zgromadzenie PIR

12

mgr inż.

Marek Kolb

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Dukli

Kierownik Zakładu

13

Mgr inż.

Władysław Kołodziej

Regionalny Związek Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

Prezes Zarządu

14

mgr inż.

Zbigniew Krysa

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem

Zastępca Dyrektora

15

mgr inż.

Krzysztof Ochmański

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie

Kierownik Zakładu

16

dr inż.

Piotr Pszczółkowski

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Inspektor

COBORU

17

mgr inż.

Bogdan Sadura

Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR

Przedstawiciel regionalny

18

mgr inż.

Mariusz Sagan

Syngenta Polska Sp. z o.o.

Przedstawiciel regionalny

19

mgr

Aurelia Simińska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Rzeszowie

Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Nasiennego

20

mgr inż.

Katarzyna Sitek

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale

Główny specjalista ds. produkcji roślinnej

21

mgr inż.

Dorota Sitek-Cach

Bayer Crop Scence, Bayer Sp. z o. o.

Doradca techniczno-handlowy

22

Wojciech Słowik

Urząd Gminy Świlcz

Sekretarz gminy

23

Krzysztof Springer

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu

Kierownik ZDOO

24

mgr inż.

Marta Spytek

Saaten Union Polska Sp. z o.o.

Doradca regionalny

25

inż.

Józef Szajna

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Krośnie

Prezes

26

mgr

Paweł Szepelak

Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR
Oddział Zamiejscowy Ożańsk

Specjalista ds. produkcji roślinnej

Sekretarz Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego – mgr Mirosław Helowicz (SDOO w Przecławiu)