Posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/

Dnia 26 stycznia 2022 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyło się posiedzenie Prezydium Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju, podobnie jak w roku ubiegłym, posiedzenie miał charakter korespondencyjny. Wszyscy Członkowie Zespołu Wojewódzkiego PDO otrzymali ankiety z propozycją odmian wpisania na ,,Listę Odmian Zalecanych” /LOZ/ i włączenia do badań w planowanych doświadczeniach. Po przeanalizowaniu wyników doświadczeń i propozycji opracowanych przez SDOO w Przecławiu Członkowie Zespołu zwrócili ankiety wraz z uwagami i własnymi sugestiami. Prezydium Zespołu na posiedzeniu dokonało analizy ankiet otrzymanych od Członków Zespołu i podjęło ostateczne decyzje dotyczące ,,List odmian zalecanych do uprawy dla województwa podkarpackiego na 2022 rok” (LOZ) i doborów odmian do doświadczeń wojewódzkich PDO z roślinami jarymi.

Informacje o odmianach zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego /LOZ/można znaleźć na stronie internetowej https://przeclaw.coboru.gov.pl, w zakładce LZO bądź na miejscu w SDOO Przecław, ZDOO: Dukla, Nowy Lubliniec i Skołoszów. Zachęcamy przed zakupem materiału siewnego do zapoznania się z wynikami porejestrowych doświadczeń odmianowych dostępnych w zakładce ,,Wyniki i inne publikacje” . .

Zdjęcie 1  przedstawia Członków Zespołu w tracie posiedzenia. Członkowie siedzą przy stole konferencyjnym


Zdjęcie 2 przedstawia Członków Zespołu w tracie posiedzenia. Członkowie siedzą przy stole konferencyjnym, inne ujęcie