Warsztaty ,, Tydzień z winoroślą”

W dniach 01-03.09.2021 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian /ZDOO/ w Skołoszowie miały miejsce warsztaty pn. ,,Tydzień z winoroślą”. Warsztaty były organizowane po raz drugi i miały charakter otwarty. W szkoleniu uczstniczyli głównie rolnicy oraz działkowcy. Podczas warsztatów demonstrowano odmiany winorośli na poletkach doświadczalnych oraz udzielono licznych porad. Wiodącymi tematami było plonowanie odmian, nawożenie winnicy, ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i ptakami, Interesowano się również pielęgnacją i cięciem roślin, metodą wielkością gron, pochodzeniem odmian – obszarem występowania w winnicach europejskich, przydatnością odmian do użytkowania, kolorem jagód, siłą wzrostu, odporność na choroby i szkodniki, zawartość cukru w jagodach, reakcją odmian na susze i przymrozki.

Chętni do założenia winnicy pytali o rusztowania, odrutowanie, odciągi, wykładanie mat przeciw chwastom. Całość problematyki przedstawiał prowadzący doświadczenie z winoroślą Pan mgr inż. Krzysztof Ochmański – Kierownik ZDOO w Skołoszowie. Zainteresowanie tematyką było duże. Uczestnicy wdzięczni byli za możliwość porównania odmian w winnicy oraz za udzieloną poradę z technologii zakładania prowadzenia winnic.

Doświadczenie prowadzone jest w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/ , finansowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Na pierwszym zdjęciu przedstawia rolników oglądających grona koloru granatowego.


Na drugim zdjęciu przestawia grupę rolników oglądającą siatkę chroniąca przed ptakami winogrona.