Dzień soi

W dniu 31 sierpnia 2021 roku, w Przecławiu odbył się po raz piaty „Dzień soi” zorganizowany przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian. Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskich działań COBORU pn. ,,Inicjatywa Białkowa COBORU” zmierzających do rozszerzenia uprawy soi i roślin strączkowych w Polsce.

W spotkaniu udział wzięli Posłowie na Sejm Pan Fryderyk Kapinos i Pani Krystyna Skowrońska, Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych - Pan prof. dr hab. Henryk Bujak, koordynator Inicjatywy Białkowej COBORU i rolnictwa ekologicznego COBORU - Pan prof. dr hab. Edward Gacek, Profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego Pani dr hab. Ewa Szpunar-Krok i Pan dr hab. Jan Buczek, specjaliści SDOO/ZDOO oraz przedstawiciele różnych podmiotów związanych z rolnictwem województwa podkarpackiego, między innymi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ARiMR, WIORIN, a przede wszystkim rolnicy (ok. 70 osób). Spotkanie było okazją do zapoznania się z możliwością uprawy soi oraz innych roślin bobowatych (strączkowych), wynikami plonowania odmian soi w województwie podkarpackim oraz problematyką agrotechniki stosowanej w uprawie soi. Na spotkaniu przedstawiono cztery prezentacje: 1.Stan doświadczalnictwa odmianowego z roślinami białkowymi ze szczególnym uwzględnieniem soi – prof. dr hab. Henryk Bujak /dyrektor COBORU/, 2.Agrotechnika w uprawie soi – okresy krytyczne – dr hab. Ewa Szpunar-Krok /UR Rzeszów/, 3. Plonowanie roślin białkowych w województwie podkarpackim – Maria Kozioł /Dyrektor SDOO w Przecławiu/, 4.Plonowanie odmian soi z uwzględnieniem odmian na Liście odmian zalecanych – Pan Mirosław Helowicz /specjalista SDOO Przecław/.

Ze względu na dużą ilość opadów, nie mogła się odbyć prezentacja odmian soi na polach doświadczalnych.

Dyrekcja SDOO w Przecławiu dziękuje wszystkim Wykładowcom oraz Biurom Powiatowym PODR szczególnie Rejonu Kolbuszowa za zorganizowanie przyjazdu rolników.

Na pierwszym zdjęciu znajduje się ogólny widok Sali, na której prowadzone są wykłady dla uczestników spotkania. Uczestnicy siedzą przy stołach.


Na drugim zdjęciu znajduje się fragment aali z uczestnikami oraz widoczny stół prezydialny oraz wykładowca przedstawiający prezentację.