Lustracja polowa doswiadczeń OWT

Dnia 4 sierpnia br. w ramach lustracji polowej, Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu odwiedziły Pani dr Bogna Kowalczyk i Pani Małgorzata Włoszczyk - specjaliści Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych Oceny Odmian zajmujący się badaniem odrębności wyrównania i trwałości odmian (OWT) oraz oceną tożsamości odmian (OT). Gości po poletkach doświadczalnych oprowadzili Dyrektor SDOO w Przecławiu, Kierownik Działu Badawczo Doświadczalnego – Adam Mazur i specjalista Marta Michałowską zajmującą się doświadczeniami OWT i OT z kukurydzą i soją. Celem wizy było przeprowadzenie lustracji i oceny polowej stanu doświadczeń urzędowych OWT i OT . przygotowane przez COBORU i SDOO w Przecławiu oraz Firmy Bayer, AgroYoumis, Danko.

 Na pierwszym zdjęciu  uczestnicy lustracji oglądający soję


Na drugim  zdjęciu  uczestnicy lustracji oglądający kukurydzę