Dzień pola w Nowym Lublincu

Tegoroczny ,,Dzień pola” w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian /ZDOO/ w Nowym Lublińcu miał miejsce w dniu 21 czerwca 2021 roku oraz na indywidualne uzgodnienia zainteresowanych do 25 czerwca i przebiegał pod hasłami : ,,Uprawa roślin bobowatych grubonasiennych i soi” oraz ,,Zaufaj odmianom z LOZ”. W spotkaniach udział wzięli rolnicy indywidualni w grupach kilkuosobowych z gminy Cieszanów (podkarpackie), Tarnogród , Łukowa, Obsza, (lubelskie), łącznie ok. 25 osób.

Podobnie jak roku ubiegłym wizytowano doświadczenia z kolekcją roślin bobowatych grubonasiennych i soi (duże zainteresowanie), z łubinami , ze zbożami ozimymi i ziemniakiem bardzo wczesnym i wczesnym. W trakcie zwiedzania omówiono wyniki doświadczeń PDO ze szczególnym uwzględnieniem naturalnego zróżnicowania odmian pod względem ich zdrowotności ze zwróceniem uwagi na rekomendację odmian z Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla województwa podkarpackiego. Wykładowcami byli Pan Krzysztof Springer – Kierownik ZDOO wraz ze specjalistą Panem Marcinem Zaborniakiem. Wszyscy uczestnicy otrzymali tematyczne materiały przygotowane przez COBORU oraz z wynikami doświadczeń PDO z województwa podkarpackiego.

 Na pierwszym zdjęciu  prelekcja przy poletkach doświadczalnych  z wykorzystaniem nagłośnienia  a uczestnicy oglądają odmiany soi i innych bobowatych grubonasiennych.


Na drugim  zdjęciu grupa rolników ogląda  na poletkach doświadczalnych odmiany soi i łubinu