II Dzień Pola

Na polach doświadczalnych PODR w Boguchwale w dniu 06.06.2021roku zrealizowano operację pt: "II Dzień Pola" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale jako partnera wiodącego wraz z współpartnerami KSOW Uniwersytetem Rzeszowskim, Zakładem Produkcji Roślinnej, PIR i COBORU SDOO w Przecławiu. Miała ona na celu zapewnienie rolnikom z całego województwa podkarpackiego możliwości poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu produkcji roślinnej z wykorzystaniem dorobku naukowego instytutów badawczych i szkolnictwa wyższego. Operacja stworzyła możliwość uzyskania wszechstronnego doradztwa dotyczącego merytorycznych, prawnych, technicznych, technologicznych i finansowych aspektów funkcjonowania gospodarstwa.

W ramach tego wydarzenia Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu przygotowała stoisko, przy którym zainteresowani otrzymywali wydawnictwa tematyczne COBORU i SDOO jak również specjaliści SDOO w Przecławiu w osobach mgr inż. Aneta Ferfecka i mgr Mirosław Helowicz udzielali porad z zakresu rekomendowanych odmian dla województwa podkarpackiego i agrotechnicznych. Dyrektor Stacji mgr inż. Maria Kozioł udzieliła wywiadu z zakresu Działalności SDOO w Przecławiu i tworzenia ,,List Odmian zalecanych”.

 Na pierwszym zdjęciu  znajduje się namiot z napisem Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu. W namiocie ustawiony jest stół z wyłożonymi wydawnictwami tematycznymi COBORU i Stacji Doświadczalnej w Przecławiu. Osobny stół wystawienniczy ozdobiony jest bukietem polnych kwiatów i próbami materiału roślinnego (kłosów i roślin bobowatych), w szklanych  tubach znajdują się nasiona z Listami odmian Zalecanych odpowiednio dla gatunku.


Na drugim  zdjęciu widoczna grupa rolników przed namiotem Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu otrzymujących tematyczne materiały ze stoiska Stacji.