Wystawa w PODR Boguchwała z okazji ,,Dnia pola”.

W dniu 4 października 2020 r. na polu doświadczalnym Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu zrealizowała operację pt. „Wspieranie rozwoju podkarpackiego rolnictwa oraz obszarów wiejskich poprzez ułatwianie wymiany wiedzy w ramach Dnia Pola 2020”.

W tym celu Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu przygotowała namiot z wystawą eksponatów roślinnych i nasiennych. W trakcie spotkań z rolnikami kierownik Działu Badawczo Doświadczalnego SDOO Przecław Pan Adam Mazur wraz ze specjalistą Panem Mirosławem Helowiczem udzielali porad dotyczących odmianoznawstwa, List odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa i agrotechniki oraz rozdawali przygotowane przez COBORU i SDOO tematyczne broszury i ulotki.

Na zdjęciu 1 znajduje się stoisko SDOO Przecław z wystawą eksponatów roślinnych zbóż,  soi , warzyw i ziemniaków i broszurami.


Na zdjęciu 2 znajduje się stoisko w namiocie SDOO Przecław, przy którym specjalista udziela indywidualnie porady dla rolników.