W dniu 27 listopada 2019 roku Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wspólnie ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu zorganizował szkolenie z zakresu doboru odmian i uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”. Do Boguchwały przyjechało 96 rolników głównie z województwa podkarpackiego. Byli obecni zarówno ci, którzy już mają doświadczenie w uprawie soi i roślin bobowatych i jak i ci, którzy dopiero planują ich zasiew.

Program obejmował następującą tematykę:
- „Inicjatywa białkowa COBORU” - Doświadczalnictwo odmianowe i rekomendacja odmian w Polsce – którego prelegentem była mgr inż. Maria Kozioł, Dyrektor SDOO w Przecławiu,
 - „Soja, dlaczego warto uprawiać” – prelegent dr hab. inż. Jan Buczek, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
- „Uprawa soi, występujące trudności i problemy w produkcji towarowej” – prelegent Pan Franciszek Ostapczuk, Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Bielczanka”, który podzielił się swoimi doświadczeniami w uprawie soi. Soja to roślin delikatna, wymagająca przy uprawie której nie można popełnić błędów agrotechnicznych. Soja to roślina przyszłościowa do uprawy w Polsce.
- „Plonowanie odmian soi i roślin bobowatych w województwie podkarpackim w doświadczeniach porejestrowych - prelegenci mgr inż. Aneta Ferfecka i mgr Mirosław Helowicz SDOO Przecław,
- „Zalecane środki ochrony roślin w uprawach bobowatych grubonasiennych i soi” – prelegent dr inż. Michał Noworól, PODR Boguchwała.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem.