Dzień soi

W dniu 20 sierpnia 2019 roku w Stacja Doświadczalna Oceny Odmian (SDOO) w Przecławiu po raz kolejny zorganizowała ,,Dzień soi” w ramach ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nauki oraz różnych instytucji związanych z rolnictwem województwa podkarpackiego w tym WIORIN a przede wszystkim rolnicy. W części referatowej, która miała miejsce w Domu ,, Red Rose” w Przecławiu – wyniki prac nad przydatnością odmian soi w Polsce przedstawił w imieniu Prof. dr hab. Edwarda Gacka, dyrektora COBORU - inspektor dr Piotr Pszczółkowski, a wyniki badań nad przydatnością odmian soi i ich rekomendację do praktyki w województwie podkarpackim zaprezentowała mgr inż. Maria Kozioł – dyrektor SDOO Przecław. Z referatów prof. dr hab. Doroty Bobreckiej-Jamro i dr hab. Ewa Krok Szpunar, prof. UR uczestnicy dowiedzieliśmy się , dlaczego warto uprawiać soję oraz poznali wyniki doświadczeń ,,Programu Wieloletniego 2016-2020” z roślinami bobowatymi grubonasiennymi, realizowanymi przez Uniwersytet Rzeszowski. Rekomendację odmian pozostałych gatunków bobowatych (strączkowych) grubonasiennych oraz wyniki plonowania odmian w 2019 roku w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie podkarpackim przedstawił mgr Mirosław Helowicz – specjalista SDOO. Soja nie toleruje błędów agrotechnicznych - mówił w swoim wystąpieniu Pan Franciszek Ostapczuk z Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej ,,Bielczanka” prowadzący uprawę soi na powierzchni 200 ha. W swoim wystąpieniu mówił o problemach z jakimi boryka się na co dzień uprawiając soję w swoim gospodarstwie oraz jak je rozwiązywać. Po części referatowej uczestnicy spotkania udali się na pole doświadczalne SDOO w Przecławiu, gdzie mieli możność zapoznania się z doświadczeniami wykonywanymi w ramach Inicjatywy białkowej COBORU, w którym badany jest zestaw 32 odmian soi zarówno z Krajowego rejestru (KR), jak i z pochodzących ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA) oraz ,,Programu wieloletniego 2016-2020” z roślinami bobowatych grubonasiennymi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

SDOO w Przecławiu składa serdeczne podziękowania Wykładowcom za przekazanie cennych uwag w swoich wystąpieniach i poświęcony czas.