Dożynki Gminy Przecław

Dnia 18 sierpnia 2019 roku w Przecławiu odbyły się uroczystości związane z Dożynkami Gminy Przecław z udziałem przedstawicieli władz gminnych, poszczególnych sołectw i zaproszonych gości. Wszystkich zgromadzonych przywitała Pani Renata Siembab Burmistrz Miasta i Gminy Przecław.

Podczas uroczystości Sołectwa Gminy Przecław i podmioty związane z rolnictwem zaprezentowały stoiska wystawiennicze. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu na stoisku wyeksponowała próby roślinne (nasion i kłosów) zbóż i roślin bobowatych grubonasiennych i soi oraz warzyw pochodzących z doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). W trakcie imprezy specjaliści SDOO udzielali porad zainteresowanym rolnikom z zakresu wartości gospodarczej odmian, agrotechniki, a także przekazywali publikacje SDOO Przecław dotyczące wyników doświadczeń PDO i rekomendacji odmian w województwie podkarpackim. Stoisko odwiedziła Pani Poseł Krystyna Skowrońska oraz rolnicy i licznie mieszkańcy Gminy Przecław.