Szkolenie doradców PODR

W dniach 10–12 lipca 2019 roku w ramach współpracy Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu zorganizowała szkolenie dla pięciu doradców Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Zakres szkolenia obejmował: praktyczne aspekty prowadzenia doświadczeń odmianowych, zasady rejestracji odmian roślin uprawnych i przyznawania hodowcom wyłącznego prawa do odmian roślin, funkcjonowanie systemu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO) z uwzględnieniem rekomendacji odmian oraz założenia programu ,,inicjatywy białkowej COBORU’’. Szkolenie prowadzili specjaliści SDOO w Przecławiu. Przekazane informacje w trakcie szkolenia doradcy będą mogli wykorzystać w spotkaniach z rolnikami.