Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Dukli

Dnia 30 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Dukli odbył się Dzień Pola roślin bobowatych i soi.

W bieżącym roku szczególną uwagę poświęcono roślinom bobowatym grubonasiennym i soi. Zaprezentowane zostały doświadczenia Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) oraz wszystkie odmiany roślin bobowatych grubonasiennych i soi z Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podkarpackiego. W tym celu zostały przygotowane specjalne poletka pokazowe. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji przybyłych rolników byli specjaliści pracujący w ZDOO, którzy udzielali porad z zakresu wartości gospodarczej odmian, uprawy i agrotechniki. Rolnicy zwiedzali nie tylko poletka z roślinami bobowatymi grubonasiennymi ale także doświadczenia odmianowe ze zbożami ozimymi i jarymi, roślinami wieloletnimi pastewnymi, mieszankami roślin bobowatych ze zbożami.

W trakcie imprezy przekazano uczestnikom materiały dotyczące działalności COBORU, publikacje regionalne i Listy Odmian Zalecanych. Omówiono założenia programu badań roślin bobowatych grubonasiennych w PDO z uwzględnieniem ,, Inicjatywy białkowej COBORU”.

Dziękujemy Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego O/Krosno. za zaangażowanie i pomoc w zoorganizowaniu tak ważnego dla nas wydarzenia..