Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Skołoszowie

W dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Skołoszowie odbyły się Dni Pola. W tym roku szczególną uwagę poświęcono roślinom bobowatym grubonasiennym i soi. Przybyli rolnicy mieli okazję zobaczyć doświadczenia z grochem siewnym, bobikiem i soją oraz kolekcję wszystkich odmian bobowatych grubonasiennych i soi, wpisanych na Listę odmian zalecanych w województwie podkarpackim /LOZ/.

Zaprezentowane zostały także pozostałe doświadczenia odmianowe prowadzone w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego ze zbożami, rzepakami, winoroślą, warzywami a także pola produkcyjne. Przez cały czas trwania imprezy do dyspozycji uczestników byli Kierownik ZDOO Krzysztof Ochmański i specjaliści, którzy udzielali porad z zakresu uprawy i agrotechniki a przede wszystkim wartości gospodarczej odmian i List odmian zalecanych /LOZ/. W trakcie spotkania przekazywano uczestnikom materiały dotyczące działalności COBORU, publikacje regionalne i Listy Odmian Zalecanych.