Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu

W dniu 26 czerwca 2019 r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbył się Dzień Pola roślin bobowatych i soi. Przybyłym rolnikom zostały zaprezentowane zostały doświadczenia prowadzone w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/ oraz kolekcja odmian bobowatych grubonasiennych i soi, które zostały wpisane na Listę Odmian Zalecanych. W trakcie spotkania do dyspozycji przybyłych rolników i gości byli Dyrektor SDOO - Maria Kozioł, Kierownik Działu Badawczo Doświadczalnego – Adam Mazur oraz specjaliści prowadzący doświadczenia, którzy udzielali porad z zakresu uprawy i agrotechniki oraz odmianoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem roślin bobowatych. W trakcie imprezy przekazano uczestnikom materiały dotyczące działalności COBORU, publikacje regionalne i Listy Odmian Zalecanych.

Dziękujemy Biurom Powiatowym PODR w Kolbuszowej i Mielcu za zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu przyjazdu rolników.