Dzień Pola roślin bobowatych i soi w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w w Nowym Lublińcu

W dniu 24 czerwca 2019 roku Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Nowym Lublińcu zorganizował ,,Dzień Pola roślin bobowatych i soi”. W trakcie spotkania okoliczni rolnicy indywidualni wizytowali doświadczenia z kolekcją roślin bobowatych grubonasiennych i soi (duże zainteresowanie) oraz odmianami pszenicy ozimej i pszenżytem ozimym.

Na terenie Zakładu w ustawiono namiot, gdzie uczestnicy otrzymywali materiały promocyjne na temat działalności COBORU i sieci doświadczalnej , założeń modyfikacji systemu badań roślin bobowatych grubonasiennych i soi badanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), ze szczególnym uwzględnieniem programu pn. ,,Inicjatywa Białkowa COBORU” oraz udzielano porad indywidualnych z zakresu doboru odmian do uprawy i agrotechniki.