Szkolenie w ramach Inicjatywy Białkowej COBORU

W dniu 11 grudnia rolnicy oraz doradcy PODR mieli możliwość uczestniczenia w szkoleniu zorganizowanym przez COBORU SDOO w Przecławiu i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Spotkanie odbyło się w Boguchwale w siedzibie PODR. Szkolenie zorganizowano w ramach programu ,,Inicjatywa Bialkowa COBORU” Tematyką spotkania był dobór odmian oraz podstawowe elementy agrotechniki uprawy roślin bobowatych grubonasiennych i soi. Duże zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami podczas spotkania świadczy o wzroście popularności tej grupy roślin. W ostatnich latach uprawa roślin bobowatych jest szeroko propagowana i promowana ze względu na właściwości fitosanitarne i bezpieczeństwo białkowe. Wykładowcy podkreślali, że jednym z priorytetów zwiększenia opłacalności uprawy będzie praca nad materiałem siewnym, który pochodził będzie z odmian zarejestrowanych lub sprawdzonych w doświadczeniach w Polsce i przystosowanych do warunków regionu. W przyszłości dostępna będzie powszechna rekomendacja odmian na bazie doświadczeń odmianowych realizowanych w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO). Sporo czasu poświęcono wciąż jeszcze mało znanej roślinie jaką jest soja, do uprawy której warunki podkarpacia są jedne z najlepszych w kraju.

Szkolenie prowadzili wykładowcy z Uniwersytetu Rolniczego, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu.