Wizyta pracowników ARiMR

W dniu 13 września 2018 roku Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Przecławiu (SDOO) przyjęła delegację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w osobach: Dyrektorów, Kierowników Biur Powiatowych oraz Pracowników z terenu województwa podkarpackiego. Wizytę zorganizował Kierownik Biura Powiatowego w Mielcu – Pan mgr inż. Stanisław Kagan. Wizyta miała na celu poznanie problemów uprawy soi.

Na wstępie spotkania Dyrektor mgr inż. Maria Kozioł zapoznała uczestników z działalnością Stacji, a następnie Goście udali się na pole doświadczalne SDOO Przecław, gdzie obejrzeli odmiany soi. W tym okresie rozpoczęto już zbór najwcześniejszych odmian soi.

W drugiej części spotkania delegacja ARMIR udała się do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego (ZS CKR) w Rzemieniu, gdzie zwiedzili gospodarstwo szkolne.

Podczas wizyty w ZS CKR w Rzemieniu Pan Adam Mazur-Kierownik Działu Badawczo – Doświadczalnego SDOO w Przecławiu wygłosił referat ,,Soja – czy warto uprawiać ?”, W referacie omówił założenia programu ,,Inicjatywy Białkowej COBORU”, korzyści z uprawy soi, rolę rekomendacji odmian w województwie i problematykę jej uprawą.

Mamy nadzieję , że obecność przedstawicieli ARMIR w SDOO zapewne przyniesie wiele korzyści w zakresie promowania uprawy soi wśród producentów rolnych.