Spotkanie ogórkowe

W okresie trwającego sezonu ogórkowego w dniu 18 lipca 2018r. tradycyjnie, na polach Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu spotkali się przedstawiciele firm hodowlano-nasiennych, COBORU, specjaliści prowadzący doświadczenia z ogórkiem gruntowym oraz inne osoby zainteresowane uprawą tego warzywa. Nie zważając na deszczową pogodę uczestnicy ,,Spotkania” zapoznali się z doświadczeniami polowymi z odmianami ogórka gruntowego i innymi warzywami prowadzonymi w SDOO w Przecławiu. Podczas spotkania były też prezentacje: 1/. ,,Wyniki doświadczeń z ogórkami w roku 2017” przedstawione przez Panią Katarzynę Bartoszak – COBORU, 2/. ,,Wstępne wyniki plonowania odmian ogórka w bieżącym sezonie otrzymane w doświadczeniach do dnia spotkania:” – zaprezentowane przez pana Mirosława Helowicza. Spotkanie było też okazją do wymiany wielu uwag, w tym, na temat ochrony ogórka przed mączniakiem rzekomym i kanciastą plamistością, a także szkodnikami, w aspekcie dostępnych obecnie środków ochrony roślin. Podzielono się uwagami dotyczącymi poszukiwanych odmian charakteryzującymi się cechami ułatwiającymi zbiór.