Wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W dniu 28 czerwca 2018r. roku w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/. Spotkanie poświęcone było głównie wypracowaniu ustaleń odnośnie planu i organizacji doświadczeń PDO z roślinami ozimymi i wieloletnimi w sezonie 2018/2019. W pierwszej części posiedzenia Pan dr inż. Michał Noworól – koordynator sekcji doświadczalnictwa zaprezentował Członkom Zespołu doświadczenia realizowane w ramach programu PDO i inne prowadzone na polu doświadczalnym PODR Boguchwała.W dalszej części spotkania zostały przedstawione wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych /krajowe i wojewódzkie/ pod względem włączenia ich do doborów z roślinami ozimymi. Na posiedzeniu przyjęto plan badań i doświadczeń na sezon 2017/2018 r.