Dzień otwart ARiMR

Dnia 20 października 2017r. Mieleckie Biuro Powiatowe ARiMR zorganizowało Dzień otwarty pt ,,Razem wPROWadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpieczniej”. Imprezę otworzył i prowadził Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Stanisław Kagan. W ,,Dniu otwartym" uczestniczyło wiele podmiotów związanych z rolnictwem, którzy zorganizowali stoiska wystawiennicze.

SDOO w Przecławiu przygotowało stoiska na którym prezentowało swoją działalność urzędową z zakresu rekomendacji odmian. Odwiedzający stoisko mieli możliwość zapoznania się z prezentami materiałami roślinnymi a także otrzymania Publikacji „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych w województwie podkarpackim ". Specjaliści SDOO udzielili wiele porad z zakresu przydatności do uprawy odmian różnych gatunków. Wśród odwiedzających stoisko liczną grupę stanowiły dzieci i młodzież szkolna dla których była to doskonała okazja do wzbogacenia szkolnej wiedzy z zakresu roślin uprawnych oraz kształtowania postaw proekologicznych.

Dyrektor SDOO Maria Kozioł w swoim wystąpieniu przedstawiła zakres urzędowej działalności doświadczalnej Stacji a także omówiła korzyści jakie wnosi Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian /PDO/ i rekomendacja odmian. Stoisko odwiedzili miedzy innymi Pani Krystyna Skowrońska – Poseł RP, Pani Maria Fajger – Prezes ARiMR Warszawa.