Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie

W dniach 2-3 września 2017 roku w Częstochowie odbyły się doroczne Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie. Dożynkom towarzyszyły liczne imprezy spośród których do najważniejszych należy zaliczyć „XXVI Krajową Wystawę Rolniczą” oraz wystawę „Nauka Polska”, na których stoiska zaprezentowały instytuty resortu rolnictwa, agencje i inne jednostki z infrastruktury rolniczej.

Podobnie jak w latach poprzednich Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej zaprezentował swoją działalność urzędową w obszarze rejestracji i rekomendacji odmian do praktyki rolniczej. W bieżącym roku stoisko zostało przygotowanie przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Przecławiu.

Stoisko COBORU odwiedził m.in. Pan Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w MRiRW, który pozytywnie ocenił prezentowane eksponaty, zwłaszcza informacje o promowanych odmianach strączkowych i soi.

Odwiedzający stoisko mieli możliwość zapoznania się z szerokim zakresem eksponowanych materiałów roślinnych i z bieżącymi wydawnictwami COBORU oraz z publikacjami podlegających mu SDOO. Wśród odwiedzających liczną grupę stanowili rolnicy, którzy otrzymywali merytoryczne informację na tematy z zakresu przydatności do uprawy różnych gatunków roślin i rekomendacji odmian.