Dzień soi

W dniu 17 sierpnia 2017 roku, COBORU, SDOO Przecław zorganizował ,,Dzień soi”. Uczestniczyli w nim przedstawiciele różnych podmiotów związanych z rolnictwem województwa podkarpackiego między innymi Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiej Izby Rolniczej, Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, ARiMR, WIORIN oraz rolnicy. Spotkanie poświęcone było aktualnym problemom związanym z uprawą soi w kontekście możliwości zwiększenia areału uprawy. Województwo podkarpackie posiada korzystne warunki glebowo klimatyczne dla uprawy tej rośliny. Soja w przyszłości ma odgrywać kluczową rolę w sektorze rolno spożywczym jak również w zwiększaniu bioróżnorodności w uprawie roślin.

Uczestnicy na polach doświadczalnych SDOO Przecław mieli możliwość obejrzenia kolekcji liczącej 37 odmian krajowych i zagranicznych oraz doświadczeń agrotechnicznych z tą rośliną. Z możliwością uprawy soi w Polsce i innymi bobowatymi /strączkowymi/ zapoznał biorących udział w spotkaniu prof. dr. hab. Edward Gacek, wybranymi elementami agrotechniki - dr inż. Kazimierz Pyziak oraz plonowaniem i rekomendacją odmian w województwie mgr inż. Maria Kozioł. Rekomendacja odmian zmniejsza ryzyko zakupu odmian soi nie naddających się do uprawy w rejonie czy w gospodarstwie, co w rezultacie zmniejsza zawodność uprawy jak i zwiększa jej opłacalność.

,,Dzień soi” był doskonałą okazją do zapoznania się z korzyściami jakie może przynieść uprawa soi jak również trudnościami jakie mogą wystąpić w czasie wegetacji i zbioru.