Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu PDO

W dniu 21 czerwca 2017 roku na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Nowym Lublińcu odbyło się piąte posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Celem posiedzenia było ustalenie planu badań i doborów odmian gatunków ozimych do doświadczeń PDO. Dyskusja nad doborem odmian poprzedzona była omówieniem wyników odmian w poszczególnych gatunkach, wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych w 2017 roku przez specjalistów SDOO i ZDOO. Mówcy zapoznali Członków Zespołu ze znaczeniem odmian zbóż ozimych i rzepaku w nasiennictwie w kraju i w województwie. Dyrektor Maria Kozioł przedstawiła także strukturę zasiewów poszczególnych gatunków w województwie podkarpackim. Członkowie Zespołu mieli okazję również do wizytowania poletek doświadczalnych. Zapoznali się ze stanem doświadczeń prowadzonych na glebach lekkich charakterystycznych dla północno wschodniej części województwa.