Szkolenie pracowników WIORIN

W dniu 24 maja 2017r. w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyło się szkolenie z zakresu chorób i szkodników kukurydzy. Szkolenie zostało zorganizowane na prośbę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. W szkoleniu udział wzięli pracownicy WIOIN z województwa wielkopolskiego.

Podczas szkolenia zagadnienia związane występowaniem szkodników kukurydzy referował prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu z Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, a z zakresu działalności SDOO Maria Kozioł dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu.