Posiedzenie Podkarpackiego Zespołu PDO

W dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się 4 wyjazdowe posiedzenie Podkarpackiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PZ PDO/. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zespołu i zaproszeni Goście. Spotkanie poświęcono głównie ustaleniom dotyczącym ,,Listy odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa podkarpackiego” /LOZ/ dla poszczególnych gatunków oraz organizacji doświadczeń PDO z roślinami jarymi w roku 2017.

Zostały przyjęte uzgodnienia LOZ dla następujących gatunków: pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, owsa, rzepaku ozimego i jarego, soi i ziemniaka jadalnego z grupy odmian średniowczesnych i średniopóźnych. Podstawą ustalenia ,,Listy” była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach PDO w województwie podkarpackim, uzyskanych do sezonu 2015/2016 włącznie. LOZ znajduje się w zakładce Lista odmian zalecanych Zachęcamy do zapoznania się również z wynikami doświadczeń PDO.

Jednocześnie dziękujemy PODR za organizację Posiedzenia.