04.09.2016 r. Krajowy Dzień Kukurydzy

W dniu 4 września 2016 roku w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Skołoszowie odbył się „Krajowy Dzień Kukurydzy”, który został zorganizowany przez Polski Związek Producentów Kukurydzy i SDOO Przecław Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Skołoszowie. Uczestniczyli w nim hodowcy , firmy nasienne i branżowe z zakresu produkcji rolniczej. ,,Dzień Kukurydzy” był okazją do zapoznania się rolników z nowościami odmianowymi, wymiany informacji z przedstawicielami firm nasiennych oraz zaznajomienia się z problematyką ochrony roślin przed szkodnikami metodami biologicznymi .

ZDOO w Skołoszowie na polach doświadczalnych przygotowało bogatą kolekcję 76 odmian kukurydzy pochodzących z 19 firm hodowlano – nasiennych krajowych oraz zagranicznych. Mimo panujących w tym sezonie okresowo trudnych warunków pogodowych dla uprawy kukurydzy , demonstrowane poletka były wzorcowe i umożliwiały dokładne porównanie poszczególnych odmian.