26.07.2016 r. Szkolenie kwalifikatorów polowych WIORiN

W dniu 26 lipca 2016 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyło się szkolenie kwalifikatorów polowych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organizatorem szkolenia był Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie. Program szkolenia miał na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu oceny polowej kukurydzy. W trakcie szkolenia zostały omówione tematy związane z badaniami OWT kukurydzy przez specjalistów SDOO oraz hodowlą kukurydzy przez Pana doc. Romana Warzechę - PIB IHAR Radzików. Wykorzystując bazę poletek doświadczalnych z kukurydzą uczestnicy szkolenia pogłębiali wiedzę praktyczną.