21.07.2016 r. Spotkanie ogórkowe

W dniu 21 lipca w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Przecławiu odbyło się spotkanie ,,ogórkowe” w którym udział wzięli hodowcy ogórka, specjaliści COBORU i SDOO Przecław. Podczas spotkania przeprowadzono degustację i ocenę sensoryczną prób odmian ogórka małosolnego pochodzących z tegorocznych doświadczeń. Specjaliści COBORU omówili wyniki plonowania odmian ogórka w 2015 r. a specjaliści SDOO wstępne wyniki plonowania odmian ogórka w tegorocznych doświadczeniach. Sporo czasu poświęcono na prezentację odmian ogórka i innych warzyw na poletkach doświadczalnych., a także dyskusje na tematy związane z uprawą ogórka.